zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Pasterka

1.Bracia i siostry. W tę cichą i świętą noc , kiedy już po wigilijnej wieczerzy, po opłatku, którym przełamaliśmy się w gronie rodzinnym, w gronie najbliższych, przyjaciół, składając sobie nawzajem życzenia, przybyliśmy do świątyni, aby w szerszym gronie, w parafialnej wspólnocie jeszcze raz przeżyć ten wielki i niepojęty do końca cud – narodzenie Jezusa.

Przybywamy do świątyni w nocy tak jak pasterze, którzy trzymali straż nocną nad stadem. A gdy Anioł Pański zwiastował im tę wielką radość, pośpieszyli czym prędzej do Betlejem, by pokłonić się Bożemu Dzieciątku leżącemu w żłobie.

Przybywamy do świątyni by dołączyć do mnóstwa zastępów niebieskich i z wielkim przejęciem i radością całym sercem wyśpiewać chwałę Bogu na wysokościach, który przynosi światu pokój. Bo istotnie w tym momencie zstępuje na ziemię pokój, wstępuje o­n w ludzkie serca i ogarnia wszystkich ludzi dobrej woli.

2.Ta „cicha, święta noc niesie pokój ludziom wszem”- jak śpiewamy w jednej z najpiękniejszych kolęd. Ta nieogarniona tajemnica Bożego Narodzenia, możemy śmiało powiedzieć, że wprowadza przełom w ludzkich dziejach. Ten przełom odnosił się wpierw do narodu wybranego, który krocząc w ciemnościach przez długie wieki mógł wreszcie ujrzeć Światłość wielką. „Nad mieszkańcami kraju mroków, jak czytamy we fragmencie ze Starego Testamentu, zabłysło światło”. Ale ta światłość szczególnie upragniona przez synów Izraela, zabłysła nad całą ludzkością. Dlatego też dzisiaj każdy naród może tę Światłość ujrzeć, może tę tajemnicę Wcielenia Bożej Miłości przeżyć, głęboko doświadczyć.

3.Ale trzeba na tę przedziwną Światłość patrzeć z nadzieją. To Boże światło, które emanuje ze żłóbka, może każdego z nas swoimi promieniami miłości przeniknąć i przemienić nasze wnętrza, nasze serca. Św. Paweł poucza nas, że ta łaska Boga, która niesie zbawienie puka do naszych sumień, abyśmy otrząsnęli się z wszelkiego zła, uporządkowali swoje życie i „abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, jak to ujmuje Apostoł, żyli rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie na tym świecie”. A to najpierw oznacza, abyśmy byli dla siebie ludzcy, wrażliwi, wyrozumiali, współczujący i wspomagający ludzi w niedoli. Do takiej postawy przynagla nas Boża miłość, która zstępuje z nieba, zniża się do człowieka, do jego nędzy, pochyla się nad nim i pomaga mu wstać. Tajemnica Wcielenia inspiruje nas do tego aby nasza religijność ukierunkowana na Boga nie oddzielała nas od ludzi, ale aby użyźniała Bożą mądrością nasze serca i otwierała nas wzajemnie na siebie.

4.Mam żywo w pamięci spotkania z siostrami ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości matki Teresy z Kalkuty. Było to w okresie przedświątecznym i w dzień wigilii. Siostry w ramach apostolatu odwiedzały ludzi z tzw. marginesu społecznego; ludzi zniszczonych alkoholem, zdeprawowanych moralnie, opuszczonych przez najbliższych, dotkniętych chorobą. Nadziwić się nie mogłem, skąd czerpały tyle sił, wewnętrznego spokoju, cierpliwości, aby z tymi ludźmi normalnie, zwyczajnie po ludzku rozmawiać, nie gorszyć się nimi, ich moralnością, nie oburzać się na nich. Mówiły im, że tak nie należy, trzeba inaczej żyć. Ale jednak więcej czyniły. Robiły porządki w ich mieszkaniach, przynosiły żywność, lekarstwa oraz czystą odzież (był wtedy stan wojenny, o wszystko było trudno). A gdy przyszedł czas wigilii dla bezdomnych, nie sposób było powstrzymać się od wzruszenia, gdy podchodziły do każdego, nie patrząc na wygląd, na strój, na pochodzenie ze szczerą życzliwością dzieliły się opłatkiem. A potem było słychać spontaniczny śpiew kolęd, w śród których ze szczególną mocą i wzruszeniem śpiewano:„Nie było miejsca dla Ciebie”. Patrzyłem wtedy na to wszystko i uczyłem się od nich, co to znaczy, że Bóg się narodził w człowieku, że przyszedł do swoich, a by odmienić serca ludzkie, Uczyłem się wtedy jako kleryk, na czym polega prawdziwe chrześcijaństwo.

5.Bracia i siostry. Boże Narodzenie to nie akt sprawiedliwości dziejowej, ale to wielki, przeogromny akt miłosierdzia Boga okazanego ludzkości, każdemu z nas. Bóg jak tylko mógł zbliżył się do człowieka. Nie przeraził się jego nędzą, nie zgorszył się jego upadkiem moralnym. Jego miłość nas wprost o­nieśmiela. Bo wcale nie jesteśmy bardziej godni Jego nawiedzenia od tych z ul. Grochowskiej na Pradze, do których Chrystus przychodził w posłudze Misjonarek Miłości. Tajemnica Bożego Narodzenia nie stwarza barier, nie wznosi murów, poprzeczek, by je pokonać.Tajemnica Bożego Narodzenia dociera do każdego, przenika serca i rozbraja je z nienawiści, uprzedzeń, zakłamania. Obnaża nasze słabości, ale zarazem objawia nam moc Boga. To jest ta prosta zwyczajna droga, którą dociera do nas Bóg, który wyzwala nas z lęków, zdejmuje maski i pozwala być autentycznymi, ludzkimi, otwartymi. Czyż trzeba tak wiele, aby wśród nas zapanowała radość? Czyż potrzebne są dyplomacje, negocjacje, aby zapanował w rodzinach pokój?

Niech radość i pokój zapanują w naszych sercach. Niech udzielają się innym, z którymi się spotykamy. Niech Święta Bożego Narodzenia pomogą nam objawiać prawdziwie ludzkie oblicze.Amen.

Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643