zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

5 Niedziela

Wymowa grobu Łazarza.

Jakby przed chwilą usłyszał Pan Jezus od przysłanych przez Marię i Martę z Betanii ludzi : ,, Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz ”. Odpowiedź była zwięzła i nie problematyczna : ,,Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą...” Nie wiele to dawało do zrozumienia posłańcom. San Nauczyciel nie zamierzał udawać się zaraz do domu Łazarza. Pozostał jeszcze dwa dni na trasie swego nauczania. Dopiero potem ostrzegany przez swoich przed ukamienowaniem – udaje się z nimi razem do Judei, a więc do Betaniitak blisko Jerozolimy, w której już wrzało. Zbawiciel długo tłumaczył uczniom o Świetle dla świata , chodzenia i potykania się żyjących w mroku – być może nie rozumieli tego. Jednak zaskoczyła ich nie powiedziana przez nikogo nowa wiadomość : ,, Łazarz, przyjaciel nasz zasnął, lecz idę, aby go obudzić”.Zasnął – to wyzdrowieje, odrzekli .Znów oblewa ich nowe zdanie, jak strumień lodowatej wody. ,, Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli.

Abyście uwierzyli – zobaczycie grób... zobaczycie umarłego... leżącego od czterech dni w grobie... zobaczycie jeszcze coś więcej, ku chwale Bożej. Zobaczyli grób, odwalono kamień, a Łazarzowi kazano wyjść z grobu . Nie pomogło nawet upomnienie siostry zmarłego.

Brat twój zmartwychwstanie... Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Kto żyje i wierzy we Mnie , nie umrze na wieki. Wierzysz w to? W takiej sceneriipytanemu wyznać wiarę – Tak Panie, ja wciąż wierzę ! To nie był koniec egzaminu. Po głębokiej modlitwie dziękczynnej, rozrzewnieniu do łez – po szeptanych zdaniach zgromadzonych – gdyby o­n był, to Łazarz by nie umarł... zmarły wychodzi z grobu na zewnątrz...

Abyście uwierzyli... Ujrzawszy to, co Jezus dokonał – uwierzyło wielu w Niego.

Grób nie przeraża, ale uczy wiary i zbliża do Boga.

Od dzisiaj w kościołach zasłonięte krzyże i ołtarze. Zrobiło się ponuro i dziwnie smutno – jakby grobowa cisza. Rozpoczął się czas Męki Pańskiej i przekazywanie nowych tajemnic nie grobu, ale tajemnic życia. Wszak tu wszystko dotyczy życia, a nie śmierci. Kot żyje i wierzy we Mnie choćby i umarł – żyć będzie. Może każdy z nas wolałby powiedzieć : Panie Jezu powiedz nam lepiej wszystko od razu, o co Ci chodzi, co będzie z Tobąi z nami ?

Przed zwycięstwem życia – wcześniej musi stanąć grób . Nie będzie wyjątku także i dla Syna Bożego. Wszelkie życie ma to do siebie, że musi rozkwitać, tworzyć nowe życie, inaczej nie jestto życiem, ale umieraniem,zagładą . Dusza ludzka jest ogniem – powiedział kiedyś wielki Voltaire – należy ja podsycać, bo gdy się nie rozszerza – gaśnie. To prawda – ten ogień podsycany, to miłość bliźniego nade wszystko. Mówi się o różnych pomysłach na życie. Ale czy może być więcej pomysłów niż ten jeden – Boski ?Ten najszczęśliwszy i jedyny – uwierzyć Bogu, oddać swoje życie na służbę prawdy, dobra, miłości , sprawiedliwości, zapewnić sobie życie i zmartwychwstanie.

Jan Paweł II w orędziu wielkanocnym w roku 1980 napisał : ,, Wielokrotnie budowniczowie świata, za który Chrystus oddał życie, starali się definitywnie przywalić kamieniem Jego grób. Niech jednak wszyscy ci, którzy głoszą śmierć Boga i pragną Boga wykorzenić ze świata, pamiętają, że śmierć Boga może doprowadzić do śmierci człowieka. Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek mógł żyć pełnią życia.”

Tylko uwierz... materialne życie ludzkie staje się z dnia na dzień coraz bardziej zagrożone i niepewne. Ostatnia szansa, jaka pozostaje człowiekowi – to ratować godność i ludzkie oblicze, to życie duchowe, które nie umiera, które pozwala przetrwać także i życiu cielesnemu, nawet wtedy, gdy ogarnia go noc. Jak długo żyje w nas Bóg, żyjemy wiarą i nadzieją, nie łamiąc naszych planów.

Mówią, że środek nocy jest początkiem nowego dnia. Dlatego widząc to, co działo się z Łazarzem wielu uwierzyło. Jednak Pan Jezus często przed cudem pytał ludzi o wiarę... czy wierzysz w Jezusa Chrystusa ... czy wierzysz...Wiara musi być mocna, zasadnicza, konsekwentna – nie na niby ! Dziś przytych zasłoniętych krzyżach i ołtarzach dotykamy problemu, który stanowi dla naszej wiary w Chrystusa największe wyzwanie. Mogłoby się wydawać, że ludzie wierzący nie powinni mieć wątpliwości, co do zmartwychwstania, skoro ma moc przywracania życia . Jest jednak inaczej.

Realia wiary w Polsce.

Z opublikowanego studium Ośrodka Badań nad religijnością Europy, działającego przy Uniwersytecie w Louvain pt. ,,Jak Europa wierzy i żyje ” można się dowiedzieć, że Polska należy do krajów najbardziej katolickich w Europie, gdy chodzi o przyznawanie się do wiary, o przynależność do Kościoła. Ale... właśnie – ale ci, którzy przyznają się do wiary w Boga. deklarują się przynależnością do Kościoła w sześćdziesięciu kilku procentach pozostaje wprzekonaniu ,że istnieje życie po śmierci i zmartwychwstanie. Świadczy to o braku konsekwencji w wierze, albo o panicznym lęku przed śmiercią i odsuwaniu myśli o własnej śmieci, o własnym grobie, a nawet o śmieci swoich bliskich.

Nie poruszam tutaj innej niespodzianki dotyczącej Polaków za zachodnia granica –jadąc do pracy np. do Niemiec, zapierają się wiary, aby nie obciążać się przy wypłacie podatkiem ... na Kościół.Powie ktoś...my biedni, racje finansowe. A gdzie konsekwencje wiary ?Czy to nie pokusa urządzenia siebie, lepszych zarobków za wszelką cenę, kultu młodości, a myśl o spotkaniu z wiecznością taką czy inną – zostawić innym.

Pedagogika Boża.

W piąta niedzielę Wielkiego Postu – na początek okresu Męki Pańskiej w sposób szczególnyprzemawia do nas Chrystus jako Nauczyciel . Nauczyciel o szczególnych doświadczeniach wychowawczych. Tematyka Jego lekcji dotyka tym razem rzeczy ostatecznych. Lekcję prowadzi przy grobie Łazarza. Jest to bardzo trudna lekcja , lekcja o umieraniu i zmartwychwstaniu.. Przygotowuje nas, swoje dzieci do przyjęcia prawdy o zmartwychwstaniu, która to prawda w kategoriach naszego myślenia jest trudna do akceptacji. Lekcja o Bogu, który jest Panem życia i śmierci. Śmierć tutaj nie stanowi przeszkody w powtórnym sprowadzeniu do życia na ziemi . Prawdę tą najpierw wyznała przy grobie siostra Łazarza – Marta.Boski Nauczyciel zapewnia Martę : brat twój zmartwychwstanie – odpowiada : wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Pan Jezus idzie krok dalej oświadczając : Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie – nie umrze na wieki. I znów to zasadnicze dzisiaj pytanie : Wierzysz w to ? Wierzę Panie – odparła , zdając egzamin wiary. Obok wiary znamienną rzeczą jest zaufanie bez cienia wątpliwości. Ufa Pan Jezus Bogu Ojcu – wiem, że Mnie zawsze wysłuchujesz i zaufanie Marty do Chrystusa. Czy nie powiedziałem ci, jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Lekcja ta kończy się przykładem – Pan przywraca życie Łazarzowi, a przez to potwierdzaswoja Boska moc nad życiem i śmiercią. Łazarz będzie jeszcze żył wśród ludzi jeszcze jakiś czas. W pełni sił, oraz sprawności odwiedzi go jeszcze nieraz Pan Jezus. A to wszystko po to , aby wszystkich przygotować do przyjęcia prawdy o zmartwychwstaniu, która stała się podstawą naszej wiary, Przyjąć Chrystusa i Jego naukę to wierzyć także w życie wieczne. Wiara jest jak w budowie domu – mocnym fundamentem. Jak pamiętną dla nas musi być ta lekcja wiary prowadzącej do celu – do nieba.

Nasza odpowiedź na pytanie zadane każdemu z nas ?

Jeszcze prawie dwa tygodnie do dnia jakże pamiętnego, dnia ludzkiej śmierci samego Nauczyciela w Wielki Piątek. Niebawem staniemy przy Jego grobie. Padnie znów do każdego z nas pytanie : wierzysz w to ?Czy ja wierzę w Chrystusa, w jakiego ja wierzę Chrystusa. Oczekiwana odpowiedź : Wierzę w Chrystusa , który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał. Łazarz zaczął żyć drugi raz, danemu było umierać drugi raz. Za drugim razem dosięgnął już w pełni wieczności. Słowa wyjdź na zewnątrz były nie tylko pokazaniem się na zewnątrz mogiły, ale i wyjściem z grobu swoichgrzechów. Trzeba tez uwierzyć, że grzech spycha człowieka do grobu, ten grzech potrafi nas spętać, owinąć zniewoleniem, obezwładnia, krępuje – dlatego muszę żyć według Boga, podobać się Bogu. Pan gościł u Łazarza, miłował go – zapłakał nad grobem przyjaciela. Stąd bardzo oczywisty wniosek : wierzyć, to żyć według Bożego Ducha.

Niech pytanie Zbawiciela niejako nas prześladuje : Czy wierzę na serio w Boga, w Jego naukę, wierzę w życie wieczne. Jeśli wierze doskonale – zachowuję i żyję Jego prawdą. Wyjdź na zewnątrz ... z grobu własnych grzechów... rozwiążcie go, pozwólcie mu chodzić... Pan Jezus czyni to przez spowiedników, do których kieruje słowa : co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Tego kroku do konfesjonału nikt nie wykona za nas, ani inicjatywy, naszego szczerego żalu, woli poprawy. Tego nikt nie zrobi za nas. Od tego kroku zależy bardzo wiele – wierzę w to tak naprawdę ? – pyta mnie dzisiaj Chrystus .

Oczywiście, że Chrystus nas rozumie, nawet okazuje nam współczucie, nawet jako ojciec płacze nad niejednym synem marnotrawnym. Jednak zasadniczym warunkiem uniknięcia tej śmierci jest uświadomienie sobie, ze jesteśmy grzeszni i że jest nam bardzo potrzebne nawrócenie. o­no jest już przejściem ze śmierci do życia. Ilekroć spotkamy człowieka, który przetrwał piekło na ziemi – tylekroć przekonamy się o tęsknocie i radości z odnalezionego Boga. Nikt z nas nie jest święty, nikt z nas nie potrzebował nawrócenia, nikt z nas nie jest tak święty i nikt z nas nie jest tak grzeszny, by nie mógł otrzymać od Boga daru łaski życia. Bóg niczego tak nie pragnie, jak tego, byśmy z grzeszników stali się dziećmi Bożymi. Tak kochał kiedyś po ludzku Łazarza, tak dziś kocha każdego z nas. My tylkouwierzmy i zaufajmy Chrystusowi. Miłość stale idzie w parze z miłosierdziem – to nas pociesza i prowadzi do Boga. Czy wierzysz w to... ?

Przychodzi kiedyś chłopak do księdza i zwierza się ze swoich wątpliwości religijnych. Kapłan na wszelki sposób chce mu zaradzić, odpowiedzieć na postawione pytania, ale bez skutku. Powiada mu wreszcie , ze najpierw trzeba w Boga uwierzyć, a potem Go się zrozumie. Wreszcie nie wytrzymał i mówi mu : wiesz co, masz rację ! To wszystko, czego do tej pory cię uczyłem – było kłamstwem. Poddaję ci się jako ksiądz, jestem z tobą, czy lepiej terazsię czujesz ?To po co wtedy żyć ? – odpowiedział młody rozmówca. No widzisz od tego momentu rozmowa nasza może potoczyć się zupełnie inaczej – powiedział ksiądz. Jeśli nie ma Boga, niema sensu życia – nie ma nagrody dla dobrych, nie ma zmartwychwstania – to po co żyć !

Na koniec zobaczymy jeszcze jedno – u Pana Jezusa nie ma pośpiechu. Trwa niesamowicie spokojna cierpliwość. Pan Jezus ma czas, wie co robić w każdym czasie. Był spokojny – bo zawsze wypełniał wolę Ojca.

Używajmy więc danego nam z woli Bożej czasu jako łaski , sposobności wykonywania tego, czego pragnie od nas Bóg. Człowiek dzisiaj popełnia jeszcze jeden nowy grzech : szybkość bez zastanowienia się. Życie jest więc jak pisana przez nas księga – pisze Jean Paul – głupcy przeglądają ją pobieżnie, mędrzec czyta z rozwagą, ponieważ dobrze wie, ze tylko raz może ją przeczytać. Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643