zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

3 Niedziela

Chrystus objawia Ojca.

Człowiek zawsze wierzący
Jest rzeczą znamienną, a wskazują na to ludzie zajmujący się badaniem prehistorii człowieka, że zawsze tam, gdzie znajdowane są ślady jego działalności bardzo często znajdujemy również bezpośrednie lub pośrednie dowody na to, że wierzył o­n w życie po śmierci. Mówi się nawet, że człowiek jest z natury istotą religijną. Wiara w istnienie „czegoś” po śmierci towarzyszy mu od początku jego istnienia. W różny sposób ludzie próbowali sobie wyobrazić to, co w ich mniemaniu będzie po śmierci. Znamy przecież z lekcji historii barwne i wzorowane na międzyludzkich stosunkach wyobrażenia starożytnych Greków lub Rzymian. Wielu dzisiaj fascynuje się wierzeniami, które docierają do nas ze Wschodu. Także i nasza religia stara się dać człowiekowi odpowiedź na pytanie, które zadaje sobie od tysięcy lat. Wierzymy, że odpowiedź ta ma swoje źródło w Tym, który i świat i człowieka powołał do istnienia. To właśnie o­n, za pośrednictwem wybranych przez siebie ludzi mówi sam o sobie. Jednym z tych wybranych jest bohater dzisiejszego pierwszego czytania, Mojżesz. Mimo tak wielu znaków Narodowi Wybranemu trudno uwierzyć, że Bóg opiekuje się nimi i nie pozwoli zginąć im na pustyni. Jeżeli dzisiaj patrzymy na takie lub podobne wydarzenia opisane w Starym Testamencie dostrzec możemy w jak cudowny sposób Bóg przygotowywał ludzkość na wydarzenie, które zmieniło losy świata – na przyjście Syna Bożego. o­n sam mówi o sobie, że zstąpił z nieba, aby pełnić wolę Ojca (por. J 6,38). Przyszedł, aby rozjaśnić to, co przez wieki było szukane przez nas, ludzi po omacku. Czasami spotykamy się ze stwierdzeniem: „Nie wierzę w Boga”. Warto wtedy zadać pytanie: „W jakiego Boga nie wierzysz?” i uważnie wsłuchać się w odpowiedź. Bardzo często możemy potwierdzić, że i my w tak opisanego „boga” też nie wierzymy. W jakiego zatem:

W jakiego Boga Ty wierzysz?

Już natchniony autor Księgi Mądrości skarży się:

„Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę.”(Mdr 13,1-5)

Wielu i dzisiaj robi podobny błąd. Zatrzymuje się w swojej wiedzy o Bogu na pewnych wyobrażeniach z dzieciństwa lub też na obiegowych opiniach, które płodzą ludzie nie zawsze życzliwi Kościołowi. Powielamy te opinie, bo czasami pomagają nam w ukryciu naszego lenistwa duchowego. Popatrzmy, jak w dzisiejszej Ewangelii Jezus nie może znaleźć wspólnego języka z napotkaną niewiastą samarytańską. Jej myślenie jest bardzo konkretne: nie ma czerpaka, prosi mnie o wodę, a mówi, że da mi „wody żywej”. Ciekawe, że dopiero odwołanie się do wiedzy o życiu kobiety zaczyna w niej owocować oderwaniem się od spraw przyziemnych aby poprzez stary spór między Samarytanami a Judejczykami (czy tylko w świątyni w Jerozolimie można oddawać Bogu cześć?) doprowadzić do postawy wyczekiwania na Mesjasza. Uczniom Jezusa także trudno było od razu pojąć o czym mówi ich Nauczyciel. Zapatrzenie w konkret staje się i dla nich zasłoną, która nie pozwala im w pełni zrozumieć słów Mistrza. Poszli szukać jedzenia dla siebie i dla Niego, a oto mówi im, że ma pokarm, o którym o­ni nie wiedzą. Tak bywa i dzisiaj. Zapatrzenie w to co namacalne, czym można się pochwalić przed kolegami, sąsiadami spycha na dalszy plan troskę o to, co na pierwszy rzut oka mało jest widoczne. Bo przecież marzeniem wielu jest zrobić karierę, zbić fortunę, być sławnym....Jak „mizernie” w takim kontekście prezentuje się troska o własne i innych zbawienie. Przecież nie pierwszy raz słyszymy o Pokarmie, który zstąpił z nieba. Bóg powodowany miłością do nas, ludzi posyła na świat swojego Syna. Dokonuje się największa rewolucja w dziejach świata, Bóg zniża się do człowieka, aby umożliwić mu partnerski dialog. Wiele religii mówi o Bogu, ale w żadnej z nich bóstwo nie dokonuje tak wielkiego samo wyniszczenia po to, aby na krzyżu położyć wieczną pieczęć, zmazać obciążający nas od czasów raju „dłużny zapis”(por. Kol 2,14). To właśnie Boża inicjatywa leży zawsze u podstaw wszelkiego dobra, które udaje się nam czynić (por. J 15,5). Ta wyciągnięta ciągle ku człowiekowi ręka Stwórcy może być uważana za znak rozpoznawczy Tego, którego Jezus nazywa swoim Ojcem.

Kochać to znaczy poznawać.

Przeżywany obecnie czas usposabia do refleksji. Kościół w tym czasie zachęca swoje dzieci do powstrzymywania się od zabaw i różnego rodzaju uciech, aby poprzez oczyszczenie, jakie niesie ze sobą umartwienie ciała starać się spojrzeć w nowy sposób na Tego, którego codziennie nazywamy naszym Ojcem. Może i dla Ciebie będzie to moment przejrzenia. Zapatrzony w przedziwne znaki Bożej obecności Boga wśród swojego ludu, korzystając z wielkopostnych nabożeństw staraj się dostrzec Boga takim, jaki o­n się rzeczywiście jawi. Wiem, że to nie jest łatwe tak z dnia na dzień odrzucić balast wszystkich naleciałości, przyzwyczajeń. To zadanie jest jednym z podstawowych zadań każdego wierzącego. Najważniejsze aby nie zmarnować żadnej szansy, a taką staje się dla każdego z nas obecnie przeżywany Wielki Post. Niech o­n będzie rzeczywiście wielki wielkością odkrytej tajemnicy Boga otwartego na każdego człowieka.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643