zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

3 Niedziela

Co robić, aby życie było udane .

Jeden ze sławnych lekarzy – mimo wszechpanującego anglikanizmu – wierny zasadom chrześcijańskim zadziwiał grono swoich współpracowników różą noszona w klapie swojej marynarki. Zawsze świeży, piękny kwiat niewielkiej róży . Z wiadomych jemu powodów róża długo zachowywała swoją świeżość i piękno. Mówią, że dobrzy ludzie lubią kwiaty. Widocznie było tak również w gronie pracownikówpana doktora. Doktor Howard – bo takie jest jego nazwisko , przytarty do ściany zdradził tajemnicę. Wobec pytających go pewnego razu odwrócił klapę marynarki – dyskretnie ukryta była mała, plaska buteleczka z wodą. Łodyga róży wchodziła przez dziurkę w klapie do buteleczki zanurzając się w wodzie. To był sekret długiej żywotności róży. Zrozumieli koledzy, że źródłem udanego życia była rano zaczerpnięta ożywiającawoda.

Żył długo ulubiony kwiat. Ukryte źródełko dodawało życiodajnych soków. Jeśli tą różą stanie się każdy z nas – to gdzie szukać tej ,, życiodajnej wody ” ? ,, Ukojeni” innymi napojami powtarzają, że cukier krzepi, innych wódka lepiej . Jednak my przeżywający godnie czas Wielkiego Postu nie podpiszemy się pod tą receptą. Znamy z widzenia efekty takiego krzepienia na ruchliwych ulicach , na korytarzach szpitali.

Pragnąc udanego życia – jak to czasem słyszymy np., u drzwi kościoła w dniu urodzin, ślubu, jubileuszu – trwania w płomiennej miłości, dobroci i szczęściu, cieszyć długimi latami życia w zdrowiu i pomyślności – swoje oczy i serce trzeba skierować do niewyczerpanego źródła – do Jezusa Chrystusa – źródła wody żywej.Pan Jezus czeka na nas obok ,, przydrożnej „ studni.Pan Jezus zmęczony drogą usiadł sobie obok studni zwanej Jakubową. Było gorąco, według czasu obliczanego wtedy w Ziemi Świętej – południe– godzina szósta dnia. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii , aby zaczerpnąć wody. Uczniowie udali się do miasta , aby zakupić żywności. Oto rozpoczął się wspaniały dialog wyjaśniający wiele rzeczy. Woda w upalne dni – to skarb, a nawet o każdej porze roku i dnia jest o­na nieodzowna do życia. Rozmowę zaczyna nauczyciel : daj mi pić ! Zaskoczona prośbą – bo uważany za Żyda prosi o wodę nie lubianą Samarytankę wdaje się w dalszy dialog. Następna wypowiedź Pana Jezusa zaskakuje jeszcze głębiej : O gdybyś ty wiedziała, kim jest Ten, który prosi cię o wodę, gdybyś znała dar Boży – prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej...ze źródła tryskającego ku życiu wiecznemu.

Dla nas chrześcijan XXI wieku jest to łatwe do zrozumienia, ale dla owej w pewnym sensie przygodnie spotkanej przy studni kobiety Samarytańskiej ? Co to wszystko ma znaczyć ? Odnaleźć takiego Dawcę wody, odnaleźć siebie , zaspokoić serca, tak obficie, aby więcej tutaj nie trzeba było przychodzić ?Na razie jakby w ukryciu... pod klapą pozostaje ukryte źródło, które może zaspokoić pragnienia serca. Pan Jezus powiedział spotkanej : gdybyś wiedziała... Dla nas chrześcijan z prawdziwego zdarzenia Źródło to już jest doskonale znane. Pan Jezus nie mówił o wodzie ochładzającej spragnione ciało ! Duchowa woda – gasić może duchowe pragnienia. Każdy, kto pije wodę z przydrożnej studni znów będzie pragnął, za jakiś czas musi przyjść po następną porcje wody.

Woda, którą Ja ci dam...Chrystus Samarytance i każdemu z nas wskazuje samego siebie – Źródło wody żywej, tryskające ku życiu wiecznemu. Dar wody niezwykłej jest w zasięgu ludzkich rąk. Boska woda – to przecież łaska – dar nadprzyrodzony. Niemal każdego dnia klękam do pacierza , rano i wieczorem, w pokorze i szczerości serca rozmawiam, prowadzę dialog z Dawcą tej wody czekającym na mnie u źródła, na drodze, którą pokonuję, idę każdego dnia. Studnia dla mnie jest ten dom Boży każda Msza św. w sposób pełny przeżywana, z przyjęciem Komunii św. , każda nauka rekolekcyjna teraz w dni Wielkiego Postu szczególnie, każde podejście do stopni konfesjonału. Dostąpić daru wody żywej – to znaczy przyjść do źródła, rozmawiać i Dawcą, prosić o udzielenie tego daru.

Pragnienia ludzkie są przedziwne. Nie sposób wymienić je w tej homilii. Inne w sercu dziecka, w sercu dorastającej młodzieży, dorabiających się chleba rodziców , czy spracowanego starczego człowieka. Ale ta woda żywa jednako jest potrzebna dla każdegoi o każdej porze ziemskiego pielgrzymowania. Kto będzie pil tę wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, stanie się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu !

Tu daje znać o sobie pragnienie Pana Jezusa – jakże inne od naszego : trzeba otworzyć się, podejśćdo Boskiego Nauczyciela, rozmawiać z Nim, spełnić Jego warunki, uczynić odpowiednie postanowienia, usunąć z naszego życia przeszkody stojące na drodze do Źródła wody żywej.Bez wody nie ma życia.Jesteśmy często obserwatorami poszukiwania miejsca na studnię, aby sobie i hodowanej zwierzynie zapewnić jej dostatek. Podróżni rozkładają namioty blisko jezior, rzek. Ludzie pustyni nawet życie oddają, aby tylko mieć blisko do wody. Nawet wielbłądy choć raz na miesiąc pragną mieć wody pod dostatkiem. Badacze kosmosu pytają najpierw , czy na Marsie, na księżycu jest tlen i woda. Wspaniały starożytny myśliciel – Orygenes – powiedział kiedyś , że nieustannie spotykamy na drodze patriarchów kopiących studnie. Pragnienie jest bardzo mocne, każe kopać tam, gdzie można mieć studnię. Tak jest i z duchowym pragnieniem człowieka. Bóg wzbudza w nas pragnienie szukania Siebie na pustyni życia. My jesteśmy tą Samarytanką , która przyszła do studni – do Chrystusa zaczerpnąć Tej wody... spotkać Chrystusa – Boski zdrój łaski. Taki jest więc cel naszej ziemskiej wędrówki – szukać, znaleźć i nasycić się Wodą Żywą gasząc swoje pragnienia.

Ziemskie studnie wysychają, w czasie powodzi są bardzo zabrudzone. mają mętną, zarażoną nieczystościami wodę, inne ulegają zawaleniu, są tylko do jakiegoś czasu. Wspomniany wcześniej Orygenes dodaje : odejdź od tych studni ludzkich, przejdź przez całe Pismo święte, dojdź do Ewangelii. Znajdziesz wtedy tę, na której cembrowinie odpoczywał Chrystus , zmęczony, ale rozmowny , zachęcający i bardzo życzliwie ustosunkowany do przybyszów, darzący w obfitości Swoją wodą łaski.Woda Chrystusa ...żywa... tryskająca ku życiu wiecznemu.Wyjątkowe to Źródło – siedem sakramentów świętych. Są do nich przygotowane, oznakowane drogi. Źródła tryskające dość często na ziemi. Kto tylko zechce, łatwo do nich trafić może. Płynie z nich woda świętości, woda kuodrodzeniu, dająca moc wzrostu i życia. Trzeba nam jej nieustannie, bo zbyt słabi jesteśmy i dotknięci mocnym pragnieniem wzrostu ,rozwoju ku doskonałości. Przypomnijmy sobie choćby dzień I Komunii św. Ile w nas tryskało radości i życia. Widać to było na rozpromienionej twarzy. Dla nas kapłanów dzień pierwszej Mszy św. Dla wielu oddalonych od Boga – dzień powrotu przez dobrą, może generalna spowiedź. Człowiek sam, ze swoim pragnieniem , ze swoja wolności dobrze pojętą idzie do tej duchowej studni i czerpie, ile tylko chce. Dar tej Studni dany jest nam do dyspozycji. Gdybyście znali dar Boży – to byście tu zawsze przychodzili. Wielu musi doświadczyć pustyni, suszy, pragnienia ponad własne siły – wtedy dopiero o mało nie padnie po drodze, ale błaga o tę wodę jak obłąkany. Jakże często za późno szuka drogi do tej studni, bo o­na zarosła wysokimi chwastami grzechów. Chwasty są już bardzo wysokie, zastawiły tę Studnię Bożą. Trzeba ściąć te chwasty, wyplenić stanowcza – a wtedy może jeszcze uda się w poprę odnaleźć ?

Święty Augustyn , który po bardzo burzliwym życiu odnalazł Chrystusa w swoich wyznaniach z wielkim przekonaniem i radą dla nas zapisał : Niespokojne jest serce , dopóki nie spocznie w Bogu... Teraz w spokoju wzrastam, ponad wszystkie inne, ponieważ podtrzymuje mnie Bóg, który jest ponad wszystkimi rzeczami... Pan jest naszą opoką, o która każdy może się bezpiecznie oprzeć.

Trzecia niedziela Wielkiego Postu – czas dojścia do Źródła.Dla każdego z nas – czas rekolekcji parafialnychjest czasem głębszego zanurzenia się w wodach tego Źródła, którym jest sam Jezus Chrystus. Poprzez to zanurzenie nasze życie poszerza się o wymiary wieczności, a nasze pragnienia ziemskie , choćby nie w pełni zrealizowane – skapane w tym Źródle – znajdą swoje spełnienie. W sercu Samarytanki ożył Bóg, który już od dawna był w jej duszy umarły. Ożywiła Go Chrystusowa woda, która według Jego zapowiedzi daje życie wieczne.Owa niewiasta powiedziała Chrystusowi wszystko, jakby przeżyła dobrą spowiedź.

I my uczyńmy w sercu takie postanowienie. Nie lekceważmy żadnej łaski, z jaką Chrystus do nas się zwraca. Bądźmy wdzięczni Bogu, który nieraz przez różne nawet małe wydarzenia trafia do naszego serca i pragnie uczynić je swoją własnością.

Ks. Prymas Stefan Wyszyński w książce ,,Miłość na co dzień’(s. 36) wspomina : Kiedyś zwiedzałem w Belgii ogromną hutę. Było tam zamkniętych wielewielkich pieców martenowskich. Zauważyłem, że raz po raz ktoś przechodził od pieca do pieca i przez specjalne szklane okno zaglądał sprawdzając termometry, których przy każdym piecu było wiele. Zapytałem : po co tak ciągle zaglądacie ? – Bo trzeba widzieć, co się w piecu dzieje – odrzekli ! Rozmawiając z grupą Polaków tam obecnych powiedziałem – bracia, żeby tak człowiek ciągle zaglądał do swojej duszy, co się tam dzieje, jaka strawa się szykuje, to by dobrze było ! Z niejednego pieca już brzydko czuć. W niejednym człowieku też !

Jakże to proste słowa – przywołujące do pójścia do jezusowej studni, aby obmyć swą duszę w tej orzeźwiającej , oczyszczającej wodzie. W wielu już nazbierało się brudu !Zakończę niemieckim przysłowiem : woda może istnieć bez ryby, ale ryba bez wody nie pożyje. Prawdziwy smak wody często rozpoznaje się na pustyni. Niech więc nie brakuje nam odwagi bypodejść do studni wody Żywej – uklęknąć, złożyć ręce i czerpać w obfitości. Amen.


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643