zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

2 Niedziela

1. Bracia i siostry. Tematem wybijającym się w dzisiejszej liturgii słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu jest chwała Jezusa, jaką dane było ujrzeć Apostołom na Górze Tabor. Wydarzenie to opisane w Ewangelii Kościół wspomina także w Święto Przemienienia Pańskiego. Dziś przytaczane jest w kontekście Bożych obietnic jako zapowiedź zmartwychwstania.

W pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju była mowa o obietnicy danej Abrahamowi. Dotyczyła o­na potomstwa tak licznego, jak gwiazdy na niebie, oraz ziemi danej na własność.

W drugim czytaniu z Listu do Filipian św. Paweł przypomina o obietnicy danej nam przez Jezusa Chrystusa. Pisze, że „nasza ojczyzna jest w niebie” i że stamtąd wyczekujemy Jezusa jako naszego Wybawcy, który obdaruje nas pełnią życia. Cała moc i źródło tej obietnicy płynie od Chrystusa zmartwychwstałego.

To, co dokonało się na Górze Tabor, to jakby odsłonięcie skrawka przyszłej chwały, jaka stała się udziałem Chrystusa wpierw poniżonego na Górze Kalwarii, a także naszego udziału w blaskach chwały Zmartwychwstałego.

2. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli stawia nas zatem wobec wielkich obietnic i nadziei, jakimi Bóg jest w stanie obdarować człowieka. I choćby wydawałoby się to tak odległe lub wręcz niemożliwe tak jak perspektywa zdobycia ziemi obiecanej, czy liczne potomstwo obiecane staremu już Abrahamowi, to jednak Bóg Stwórca i Odkupiciel ma moc obdarować nas wielkimi darami. Trzeba nam tylko wiary w to, co wydaje się być niemożliwe. Nie wolno nam zadowolić się tym, co w zasięgu naszych możliwości, ale trzeba rozbudzać w sobie wielkie pragnienia, bo człowiek powołany został do rzeczy nieprzeciętnych, przerastających nasze wyobrażenia. „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

3. Ks. Profesor Tadeusz Król - ojciec duchowny – mówił do nas, seminarzystów, że największą troską, jaką nosi w sercu jest ukazywanie drogi ku wartościom, które raz wszczepione w serca, już nie zgasną. Trzeba więc zasmakować choć trochę tych „niebiańskich potraw”, aby ich jeszcze bardziej zapragnąć.

Zasmakowali tego Apostołowie: Piotr, Jan i Jakub, kiedy znaleźli się w blasku chwały swojego Mistrza, dlatego mogli zawołać: „dobrze nam tu być”. I gotowi byli pozostać tam jak najdłużej.

To niezwykłe doświadczenie z Góry Tabor, jak się zwykle tłumaczy, było dane Apostołom po to, aby nie zwątpili w mesjańskie posłannictwo Jezusa, gdy Go ujrzą w gronie złoczyńców na drzewie krzyża. Także i nam, uczniom Jezusa, potrzebne jest doświadczenie duchowe na wzór Góry Tabor. Potrzebne jest po to, aby nikt i nic nie zdołało przysłonić owego blasku Chrystusowej chwały. A wydaje się, że człowiek jest tak bardzo skłonny biec za każdym światełkiem, które udzieli mu choć odrobinę przyjemności, nie patrząc na to, skąd ów blask bije i co po sobie pozostawia.

4. Bracia i siostry. My, ludzie wiary, nie możemy zaspakajać głodu swoich serc byle okruchem zrzuconym ze stołu tych, którzy nigdy nie odczuli blasku Bożej chwały. Powinniśmy mieć odwagę i pragnienie sami sięgać sercem pełnym wiary i miłości po święte Boże pokarmy, które w obfitości zalegają stół słowa Bożego i Eucharystii. Tu jest prawdziwa mądrość, stąd płynie wielka nadzieja, w nich tkwi sekret naszej wielkości. Niech więc i to dzisiejsze spotkanie z Chrystusem rozbudzi w nas wielkie pragnienia, abyśmy tak, jak Apostołowie mogli zawołać: „dobrze nam tu być!” Amen.

Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643