zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

1 Niedziela

Człowiek ciągle o coś walczy. Walczy o lepszą pracę, o awans, o karierę. Walczy o uznanie, pozycję czy docenienie. Ale są i poważniejsze walki. Wciąż słychać o jakichś konfliktach zbrojnych czy starciach. Cały czas gdzieś na ziemi są jakieś punkty zapalne, ciągłe wrzenie. Ktoś nawet powiedział, że cała historia człowieka, to ciąg wojen przerywanych krótkimi okresami pokoju potrzebnego, by przygotować się do kolejnej wojny.

Także dzisiejsza Ewangelia mówi nam o walce, ale walce zupełnie innego rodzaju. Do walki przystępuje sam Jezus, ale nie potrzebuje do niej ani armii ludzi ani supernowoczesnego sprzętu wojskowego. Jego walka jest zupełnie inna. Jest to walka duchowa. Jezus idzie na pustynie gdzie spędza czas czterdziestu dni na poście i modlitwie. Można powiedzieć, że jest to taki Jezusowy Wielki Post przez który przygotowuje się o­n do rozpoczęcia publicznej działalności. W czasie tego swojego czterdziestodniowego postu stacza o­n walkę z szatanem.

Szatan podsuwa Jezusowi trzy pokusy. Uderza tam, gdzie wydaje mu się, że trafi w słabe strony. Namawia Jezusa, by przemienił kamienie w chleb. Dla Jezusa który od czterdziestu dni pościł i odczuwał głód musiała być to pokusa bardzo ciężka. W tradycji Starego Testamentu często mówiło się o Mesjaszu jako o tym, który zapewni obfitość chleba. Szatan podsuwając więc taką pokusę zdaje się mówić: „Pokaż, że jesteś Mesjaszem, udowodnij to. Gdy ludzie zobaczą taką obfitość chleba na pewno pójdą za tobą.” Jezus odpowiada, że „nie samym chlebem żyje człowiek”. Jezus nie przyszedł po to, by urządzić nam ucztę. o­n przyszedł nie po to, by nas nasycić, a by nakarmić dusze spragnione Boga, prawdy, miłości.

Szatan nie dając za wygraną atakuje dalej. „Oddaj mi pokłon, a wszystkie królestwa świata będą Twoje.” Jakby chciał podpowiedzieć, że nie będzie musiał się Jezus trudzić, cierpieć, a potem posyłać apostołów by szli i nauczali. Wystarczy jeden pokłon, a dostanie wszystkie królestwa i będzie mógł Jezus urzeczywistniać swoje idee królestwa mesjańskiego, wprowadzać pokój i miłość między ludźmi. Wielu pewni by tą propozycje przyjęło, ale Jezus bezkompromisowo odpowiada, że tylko Bogu należy się chwała, tylko o­n jest prawdziwym Panem świata.

I kolejna próba. „Rzuć się w dół z wysokiej wierzy”. Jeśli jesteś Synem Bożym na pewno Bóg cię ocali. Powołuje się nawet szatan na Pismo św. Sugeruje, że wystarczy jeden spektakularny skok, może potem jeszcze kilka innych olśniewających wyczynów i ludzie będą już Twoi, już ich sobie zdobędziesz. Ale i tą pokusę Jezus zdecydowanie odrzuca.

I gdy tak się przyglądamy działaniu szatana zauważamy, że pokazuje o­n, jakoby zależało mu na tym, by pomóc Jezusowi w spełnieniu Jego misji mesjańskiej. By pomóc Jezusowi w tym, aby został przez ludzi poznany, aby tłumy poszły za Nim. Bardzo sprytna i przebiegła taktyka. Przedstawić zło za dobro, wmówić, że pokusa nie jest pokusą a myślą dobrą, zasługującą na wykonanie. Nawet gotowy jest odwołać się do Pisma św. byle by udowodnić swój fałsz. Takie właśnie jest działanie szatana. Nie bez powodu został o­n nazwany ojcem kłamstwa.

I to jego działanie jest podobne po dziś dzień. W każdym z nas stara się znaleźć słaby punkt, słaba stronę. Jest o­n jak mądry generał, który przed bitwą obchodzi dookoła twierdze i szuka najsłabszego fragmentu murów w obleganym mieście i tam kieruje całe swoje natarcie. Takie słabe punkty znajduje i w każdym z nas i przez nie stara się nas atakować, podsuwać swoje pokusy. Także i dziś szatan posługuje się kłamstwem. Jego chyba najbardziej przewrotną taktyką jest wmówienie ludziom, że o­n w ogóle nie istnieje, że jest jedynie wytworem ludowej mitologii, czy wdzięcznym tematem dla artystów, którzy malując jego przedstawienia mogą puścić wodze fantazji. Ale tak naprawdę to go nie ma, dobro i zło nie istnieje, nie ma znaczenia, co się robi, byle by przyniosło to korzyść, zadowolenie, przyjemność czy satysfakcję. Życie człowieka jest poza dobrem i złem. Tak można by streścić fałsz który dziś próbuje szatan wsączyć w świadomość pojedynczych ludzi i całych społeczeństw.

Jezus tą swoją walkę, to starcie z szatanem na pustyni wygrywa. Nie jest to jeszcze zwycięstwo ostateczne. Ewangelista podkreśli, że szatan odstąpił od niego „aż do czasu”. Ma zapewne na myśli czas męki, godzinę krzyża. Wtedy rozegra się ostateczne decydujące starcie. Dopiero wtedy szatan zostanie ostatecznie pokonany.

Warto zobaczyć, jakie stosował Jezus narzędzia w walce z szatanem. Co było jego bronią. Zaczął walkę od przygotowania przez post i modlitwę. Dopiero po czterdziestu dniach spędzonych w samotności, z dala od świata, od zgiełku i codziennych spraw, spędzonych na modlitwie i poście przystępuje do pojedynku z szatanem. W czasie kuszenia Jego bronią było Słowo Boże. Odpierając każdą z pokus powołuje się na jakieś Słowa Pisma św.

Tymi właśnie środkami mamy posługiwać się i my prowadząc swoją walkę duchową. Walcząc z szatanem, z jego pokusami, z grzechem sami z siebie jesteśmy za słabi, nie zdołamy pokonać szatana i jego pokus. o­n jest duchem znacznie od nas inteligentniejszym, bardziej przebiegłym. Ale czy to znaczy, że jesteśmy skazani na porażkę? Nie. W tej walce nie jesteśmy sami. Gdy jakiś dowódca widzi, że sam jest za słaby szuka sojusznika. Wiele takich sojuszy militarnych istniało na świecie, wiele pewnie jeszcze powstanie. Takim naszym sojusznikiem, który chce nas wspomóc jest sam Jezus. o­n przez krzyż i zmartwychwstanie pokonał szatana. o­n okazał się w tej walce zwycięzcą. I choć szatan może jeszcze działać, są to jakby ostatnie zaczepki rozbitej już armii, która wojnę już przegrała i której dni są policzone. Jezus chce zostać naszym sojusznikiem, by Jego zwycięstwo było i naszym zwycięstwem, ale już od nas zależy, czy idąc za wzorem Jezusa tą walkę podejmiemy. Można poddać się bez walki, można walczyć o własnych siłach, ale to prowadzi do przegranej. Święty Paweł w jednym ze swoich listów zachęca więc nas: „bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu.” To jest nasza droga prowadząca do zwycięstwa.

Dziś u początku Wielkiego Postu zaprasza nas Jezus do podjęcia tej duchowej walki. Walki z naszymi grzechami, słabościami, z pokusami, które szatan nam podsuwa. Jeśli jej nie podejmiemy sami skazujemy się na przegraną i marnujemy ten czas postu dany nam dla przemiany, dla nawrócenia. Jeśli ten czas postu nie będzie, podobnie jak u Jezusa, czasem pustyni, czasem podjęcia walki, to stracimy kolejną okazje dana nam przez Boga. Jeśli zabraknie już dziś trudu walki, to za kilkadziesiąt dni zabraknie i radości świętowania. Podejmijmy więc to wezwanie na serio, bez ociągania, by w tym świętym czasie coś w nas się zmieniło.

Ks. Bogusław Dygdala


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643