zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

32 Niedziela

W opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Pożar Kaplicy Sykstyńskiej” pojawia się opis zniszczenia fresku przedstawiającego Sąd Ostateczny pędzla Michała Anioła. Inspiracją do napisania tej książki, jak mówił sam autor, była reakcja młodych ludzi oglądających to słynne dzieło. Zwiedzający Kaplicę bez przerwy żartowali i śmiali się, jakby to było jakieś widowisko humorystyczne. Temat Sądu nie tylko nie zaniepokoił, ale wręcz rozbawił turystów. Ta reakcjabardzo zdumiała autora a nawet zabolała. W ich zachowaniu można było dopatrzyć się zobojętnienia na prawdę o życiu wiecznym.
To potwierdza fakt, że rozum i wyobraźnia nasza często źle radzą so­bie z wiarą w Zmartwychwstanie. Do wielu już nie przemawia malarstwo średniowieczne przedstawiające obrazy Sądu Ostatecznego, piekła i nieba. Dzisiaj te obrazy, choć piękne, nie po­magają nam w wierze. Jesteśmy w swoim racjonalizmie bliżsi saduceuszom, którzy usiłują zrozumieć w ziemskich kategoriach i wyobrażeniach rzeczywistość niebiańską. Te próby prowadządo zanegowania zmartwychwstania. Wiara w zmartwych­wstanie była dość powszechna w środowi­skach faryzejskich. Stąd polemiki saduce­uszy, którzy wymyślali przy-kłady mające ukazać bezsensowność i sprzeczność tej wiary z nauką Biblii. Przykład z bezdzietną kobie­tą, żoną siedmiu braci, przedstawiony Jezu­sowi to jeden z nich. Jezus oczywiście nie podejmuje saducejskiego sposobu rozumo­wania, tylko przypomina, że to wszystko jest zupełnie inaczej.

Żywa wiara w zmartwychwstanie daje siłę, bo daje nadzieję. Nie tylko daje siłę do mę­czeńskiej śmierci, jak dała braciom Machabejskim i ich matce, ale daje siłę wiary, która pozwala żyć dobrze, chroni od rozpaczy, od zwątpienia wobec niesprawiedliwości świa­ta. Wiara w Boga pozbawiona wiary w zmar­twychwstanie, i to zmartwychwstanie osobowe, w duszy i ciele, staje się wiarą nieosobową. Bóg takiej wiary przestaje być osobą, staje się mocą, absolutem, jakąś siłą spraw­czą, ale nie Bogiem, nie kochającym Ojcem. Wiara w zmartwychwstanie ciała od począt­ku była wyróżnikiem chrześcijaństwa. Wszystkie inne religie, jeżeli już cokolwiek obiecywały, to najwyżej przetrwa-nie ducha czy duszy. Wiara ta od początku była także jednym z głównych powodów wyśmiewa­nia chrześcijan, bo wyśmiewać ją nie było trudno. Celsus w II w. pisał: „Głupia jest ich wiara, że gdy Bóg niby kucharz wznieci ogień, wszystko się upiecze, a przetrwają tylko o­ni, i to nie tylko żywi; ale również ci, którzy wcze­śniej poumierali, wyjdą z ziemi odziani we własne ciało. Nadzieja zaiste godna robaków. Czyż bowiem jakakolwiek dusza ludzka pra­gnęłaby powrócić do zgniłego ciała?”

A więc od saduceuszy poprzez Celsusa i wielu innych do dzisiaj niewiele się zmieni­ło. Wiara w zmartwychwstanie, podobnie jak krzyż Chrystusa, głupstwem jest dla wielu, zgorszeniem dla innych, mocą zaś dla tych, którzy wierzą.

Dziś w polskich kościołach mówi się także o innym zmartwychwstaniu. 83 lata temu po 123 latach niewoli Polska zmartwychwstała. Dziś jest stosowna okazja, aby Bogu dziękować za ten cud. Słowami Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego dziękujemy Najlepszemu Ojcu, że „wzbudził w naszym Narodzie wielkich mężów, mocarzy ducha, natchnionych wiarą i miłością do Ojczyzny, że byli dla nas natchnieniem i nauczycielami, że podnosili ducha, krzepili nas i przygotowywali do momentu zmartwychwstania...

Wspominamy dziś wszystkich, którzy polegli w walce o wolność Ojczyzny we wszystkich powstaniach, ruchach narodowych i społecznych, we wszystkich poczynaniach i wysiłkach, w najszlachetniejszych porywach, pełni żywej wiary”.

Dlatego zdajemy sobie sprawę, że wolna Ojczyzna jest dla nas wielkim darem. Ale jest o­na także wielkim zadaniem.

Sługa Boży, ksiądz Jerzy Popiełuszko, w trudnych czasach stanu wojennego, gdy gromadził robotników na comiesięczne Msze za Ojczyznę, min. mówił: „Nie jesteśmy Narodem tylko na dziś. Jesteśmy Narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość moce nagromadzone przez całe tysiąclecie”.

Dziś przed Polską w perspektywie jednoczącej się Europy, jak mówi Jan Paweł II, europy Ojczyzn, stają nowe wyzwania. Trzeba je podjąć mądrze i odpowiedzialnie. Dziś nie trzeba przelewać krwi. Bo dziś bardziej potrzebną i nie mniej chwalebną rzeczą jest przelać dla niej swój pot. Wciąż w cenie mądrość i praca. Jeśli do tego dołączymy wartości duchowe, które są fundamentem naszej tradycji chrześcijańskiej, to nie trzeba będzie się bać zlaicyzowanych krajów Europy. Arcybiskup Józef Życiński zauważył, że „ci, którzy nie znają stanowiska Ojca świętego w tej sprawie reagują lękiem i krzykiem, bo nie wiedzą, że nasza obecność w Unii jest tak konieczna, jak obecność chrześcijan w Rzymie Nerona i apostołów na szlakach dalekich od wiary”.

Nasza niepodległa Ojczyzna weszła w trzecie tysiąclecie dziejów chrześcijaństwa. Powierzmy Bożej opatrzności nasz naród, naszą wolność, nasze dzieje i naszą przyszłość. Idźmy polskimi drogami, drogami naszych ojców ku przyszłości z Chrystusem. Idźmy prosząc Boga za wielkim kaznodzieją sejmowym, księdzem Piotrem Skargą:

„Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
[...] błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniu Twemu,
a syny swe swe wiodła ku szczęśliwości.”Amen.

Ks. Zbigniew Załęcki


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643