zaloguj się   |   załóż konto   |   mapa strony   |

Kazanie o Wigilii

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!

Czego nie powinno zabraknąć na Wigilii? Gdyby takie pyta­nie postawiono nam w ramach przygotowania programu telewi­zyjnego „Familiada", to z pewnością najwyżej punktowaną odpowie­dzią byłyby: opłatek, następnie - karp, później wymieniano by inne potrawy, w zależności od regionów Polski; dzieci mogłyby mówić jeszcze o prezentach, ktoś wspomniałby o przeczytaniu fragmentu Ewangelii, o wspólnej modlitwie, o śpiewanych kolędach, choince. Fak­tycznie, są to istotne elementy wieczerzy wigilijnej. I chyba dlatego Święta Bożego Narodzenia nas tak bardzo wzruszają i są dla nas Polaków tak ważne i piękne. Mówimy, że są to święta najbardziej rodzinne.

Już dziś wieczorem zasiądziemy przy wigilijnym stole. Od kilkunastu dni wyczuwaliśmy, że czas świąt nadchodzi. W sklepach było coraz więcej ludzi, w domach robiliśmy porządki, na poczcie - ogromne ilości kartek świątecznych, w sieci przeciążone serwery i zapchane konta pocztowe, w kościołach - kolejki do spowiedzi świętej. Wszędzie wielkie przy­gotowania. I dobrze, bo…!

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”

Bracia i Siostry! Jest jeszcze coś niematerialnego, coś ważniejszego od wszystkich potraw, prezentów, coś co nadaje smak całej dzisiejszej świą­tecznej kolacji. To jest wiara i radość - autentyczna chrześcijańska ra­dość, o której tak dużo było w zeszłą niedzielę. To rodzinne spotkanie winno być spotkaniem radosnym, tak jak spotkanie św. Elżbiety z Matką Bożą z dzisiejszej Ewangelii: Oto skoro głos Twego po­zdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim..!

Bo są ludzie, którzy nie lubią Wigilii, nie znoszą łamania się opłatkiem, nie cierpią składać i przyjmować życzeń. Dlaczego? Mają właśnie przykre doświadczenia z tym związane, bo w wielu wypadkach to wszystko, co kiedyś w ten szczególny wieczór przeżywali, było nieszczere, zbyt pompatyczne, obłudne. Brak w było w tym wszystkim wiary, radości i serca.

Jak długo winny trwać przygotowania do Wigilii? Od strony materialnej – pewnie kilka dni. Od strony duchowej natomiast - cały rok. Radość wypływa z miłości, a miłość domaga się zawsze zrozumienia i przebaczenia. Bez tego Wigi­lia będzie tylko tradycyjnym zwyczajem, ograniczy się do szybkie­go napełnienia swego żołądka, nie zaś serca. „Mikołaj z Flue w Szwajcarii, żyjący w XV w., zwany «Bratem Klausem», był ojcem dziesięciorga dzieci. Po ich wychowaniu zamieszkał jako pustelnik w eremie. Jeden z możnowładców szwajcarskich przybył kiedyś do niego, prosząc o radę. W żaden sposób nie mógł żyć zgodnie ze swoim sąsiadem. Brat Klaus poprosił go, aby zrobił węzeł na sznu­rze, który był jako zakonnik przepasany. Potem dał mu jeden koniec sznura do ręki, sam zaś mocno chwycił za drugi i powiedział: Rozwiąż ten węzeł. Nikt tego nie dokona, chyba, że jeden
z nas wypuści koniec sznura. Oto rada dla ciebie - dodał święty. Jeden z was musi ustąpić, aby nastała zgoda. Wtedy rozplatacie węzeł sporów i zatargów między wami". (Ks. Z. Trzaskowski, Zdać się na Boga, s. 120) ,Jeden z was musi ustąpić". To jest także rada dla nas, by w na­szych rodzinach, wspólnotach zapanowała zgoda.

Pomyśl, Drogi Bracie i Siostro! Czy w swoim życiu nie zepsułeś komuś Wigilii, bo: nie chciałeś przebaczyć, bo byłeś nieszczery w swych życzeniach i swym postępowaniu, bo przyszedłeś do domu pijany i wszcząłeś awanturę lub wcale nie przyszedłeś?

Pomyśl, czy troszczysz się tyl ko o bogactwo stołu, czy też o bogactwo serca? Bo bez atmosfery miłości i życzliwości, nawet najlepiej przyrządzone jedzenie nie będzie smakowało.

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”

Bracia i Siostry! Za kilka godzin zasiądziemy do wigilijnego stołu. Zobaczmy, czy kogoś przy nim nie będzie brakowało. Może na tym pustym krześle, które tradycyjnie zostawiamy, powinien zasiąść twój star­szy ojciec, twoja starsza matka, może brat, siostra czy samotny sąsiad? Bo pomyślmy, co odczuwają ci rodzice, których dzieci nie zaprosiły na Wigilię? „Podczas odwiedzin w Domu Opieki ks. Kapelan zapytał jednego ze starszych mężczyzn: Panie Stefanie, dobrze tu Panu? Odpowiedział: Opiekę mam dobrą, ale to nie jest mój dom. Pan Stefan - jak się potem okazało - zbudował kiedyś własnymi siłami dom, który dziś zamieszkuje jego córka i jej rodzina. Duży dom, wiele osób przygarnął pod swój dach, zabrakło jedynie miejsca dla ojca - bu­downiczego". (Przykłady do homilii i kazań, s. 207)

A zatem, Bracia i Siostry, zatroszczmy się o radość przy wigilijnym stole. Tę radość daje nam Chrystus, który rodzi się w naszych sercach. Po­zwólmy Mu narodzić się w nas przez sakrament Pokuty i Eucharystii. Maryja, w której począł się Jezus, pełna wiary i radości podzieliła się tą wieścią ze swą krewną Elżbietą.[bo autentyczna i żywa miłość, wiara i radość zawsze przelewa się na zewnątrz, nie pozostaje tylko w nas]. Dzieląc się opłatkiem, dzielmy się naszą miłością, rado­ścią, przebaczeniem i pokojem, by także do nas odnosiły się słowa motta dzisiejszej refleksji zaczerpnięte z dzisiejszej Ewangelii:

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” Amen.

Ks. Andrzej Papież


Przeznaczeni.plPłockie strony

Wymiana Banerow Stron Chrzescijanskich
Friends link: visio-2013-pro-key microsoft-stellt-android-smartphone-projekt-key GĂźnstiges-8-Zoll-Tablet-von-MAS-Elektronik-key Microsoft-Project-2013-Professional-key microsoft-project-2013-editionen-key project-professional-2013-de-key microsoft-project-standard-professional-key ms-project-2013-uebersicht-preis-key microsoft-project-professional-2013-deutsch-pc-key microsoft-project-professional-2013-sale-key microsoft-project-professional-2013-product-key-kaufen microsoft-project-professional-2013-32-bit-key-kaufen office-project-keys-kaufen
Friends link: Windows-7-Professional-SP1-Key Windows-7-Professional-SP1-Key-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-4 Windows-7-Professional-SP1-Key-5 Windows-7-Professional-SP1-Key-online Windows-7-Professional-SP1-Key-online-2 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-3 Windows-7-Professional-SP1-Key-online-4

Friends link: windows-7-home-premium-key-cheap buy-windows-7-home-premium-key purchase-windows-7-home-premium-key windows-7-home-premium-key-sale windows-7-enterprise-key-cheap windows-7-enterprise-key-sale windows-7-enterprise-key-online windows-7-home-premium-key-online buy-windows-7-enterprise-key purchase-windows-7-enterprise-key
300-208 www.pass4suresale.com 70-485 http://www.examskip.com/ 70-643